پلاتو هنر
هنرهای نمایشی

گزارشهای تولیدی

1402/12/13
نامزدهای بخش تئاتر جشن حافظ معرفی شدند
2, گزارش تولیدی هنرهای نمایشی
1402/12/12
در آخرین ماه سال تئاتر کودک و نوجوان چی ببینیم؟
2, گزارش تولیدی هنرهای نمایشی
1402/12/08
چگونه جشنواره آوینیون شهر را از آثار جنگ جهانی نجات داد؟
2, گزارش تولیدی هنرهای نمایشی, گزارش ویژه
1402/12/07
حسادت و بی‌معرفتی در تئاتر ایران روز به روز بیشتر می‌شود
2, گزارش تولیدی هنرهای نمایشی
1402/12/06
مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان برگزار شد
2, جشنواره تئاتر کودک و نوجوان, گزارش تولیدی هنرهای نمایشی
1402/12/06
باید به بچه‌ها بها داد، تا از استعدادهای آنها استفاده کرد
2, جشنواره تئاتر کودک و نوجوان, گزارش تولیدی هنرهای نمایشی
1402/12/05
اسفندماه به تماشای چه نمایش‌هایی بشینیم؟
2, گزارش تولیدی هنرهای نمایشی
1402/12/03
تئاتر میدانی، مخاطب را در جادوی تئاتر سهیم می‌کند
2, گزارش تولیدی هنرهای نمایشی
1402/11/30
بداهه‌گویی «خبرنگار بی خبر» در تئاتر شهر
2, چند رسانه ای, گزارش تولیدی هنرهای نمایشی