به گزارش پلاتو هنر، نمایشگاه انفرادی سارا توانا به نام «نمی‌خواهم متولد شوم» از 7 تا 21 مهرماه در گالری پروژه‌های آران برپا بود.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است: «براساس همه موازین بشری هیچ چیزی مضحک تر از مراسم تولد یک بچه کاپا نمی توانست وجود داشته باشد درست به نحوی که در بین آدمها رایج است کاپاها نیز پزشک یا مامایی را برای مدد رساندن فرا میخوانند اما مطلب شگفت انگیز این که چند لحظه قبل از زایمان و به دنیا آمدن بچه رسم کاپاها این است که پدر بچه در مقابل مادر زانو میزند خم می شود و دهان را نزدیک میکند و به صدای بلند می پرسد آهای بگو ببینم! مایل هستی به دنیا بیایی؟ پیش از تصمیم گرفتن و جواب دادن خوب فکرهایت را بکن

بگ نیز بر طبق سنت عمل کرد. صدای بچه از درون رحم شنیده شد؛ صدایی بود فوق العاده ضعیف و مردد

دلم نمی خواهد متولد شوم قبل از هرچیز نمیخواهم وارث خون تو باشم حتی تصورش دیوانگی است. وانگهی من عقیده دارم زندگی و حیات کا پاها چیزی نیست مگر پلیدی و شر مطلق

از کتاب کاپا نوشته ریونوسوکه آکوتاگاوا»