درباره گالری” نگاه در طبیعت

هنرمندان :

  آرمان یعقوب پور، سعید امدادیان، مهدی علائی‌نژاد، بهزاد نظری

نوع گالری : نمایشگاه گروهی

مکان : گالری نگاه

زمان : 5 تا  24 اسفند ماه  1401

آدرس:  تهران | خیابان مطهری | خیابان جم (فجر) | خیابان غفاری | شماره 64