درباره گالری” مفصل


 

هنرمندان:

آرمین ابراهیمی، آیلار دستگیری،  سرمیناز بارسقیان، ماهور طوسی، سپهر حاجی‌آبادی، رها خسروشاهی، آیلار دستگیری، رئوف دشتی، سپیده زمانی، مهدی شیری، الناز صالحی، فرزاد مجیدی، کیمیا میرزایی

نوع گالری : نمایشگاه گروه

مکان : گالری اُ

زمان : 5 اسفند تا 22 اسفند 1401

 : درباره گالری

نمایش پیش‌رو حاصل حضور جمعی از افراد مجموعه‌ی گالری اُ و هنرمندان در مدت دو ماه با کار و گفت‌و‌گوی مستمر شکل گرفته‌ است. 

آدرس : تهران | خیابان سنایی | خیابان شاهین (خدری) | پلاک ١٨