محمود زنده رودی، با نام هنری «زنده» متولد سال 1322 کرج است. بخاطر ذوق هنری مادرش او و برادر دیگرش از کودکی به نقاشی روی آوردند. زنده هر چند در رشته خبرنگاری به تحصیل و کار پرداخت، ولی همچنان کار هنری یعنی نقاشی را دنبال کرد. او نقاشی را از دوران کودکی‎اش با برادرش حسین زنده رودی آغاز و خواه ناخواه تحت تاثیر او و سبک ابداعی اش یعنی (سبک سقاخانه) قرار گرفت. با توجه به اغلب آثارش می‎توان او را جزء نقاشان سبک نوسنت گرای ایرانی دانست که به علت اقامتش در اروپا، اکثر آثارش در خارج از ایران به نمایش درآمده است.