با شروع یک هفته دیگر مروری خواهیم داشت بر نمایشگاه‌‌هایی که میزبان آثار هنرمندان هستند.

جمعه ۳۱ فروردین چند نمایشگاه هنرهای تجسمی در تهران و شهرهای دیگر افتتاح شد. اگر شما هم به هنر و آثار هنری علاقه دارید، می‌توانید گزارش زیر را مطالعه و گالری مورد توجه خود را برای بازدید انتخاب کنید.

نمایشگاه انفرادی «خراش»

نمایشگاه انفرادی آثار نقاشی هانیه آزموده با عنوان «خراش» ۳۱ فروردین در گالری عصر به نشانی میرزای شیرازی شمالی، خیابان دلاویز، پلاک ۱۸ افتتاح شد و تا ۱۴ اردیبهشت ادامه دارد.
در بیانیه این نمایشگاه آمده است:
«در طبیعت که بوده باشید دیده‌اید که ناگهان روز٬ شب می‌شود و ظهر عصر. سایه‌ها بازیگوشی می‌کنند و مناظر پیوسته در هم می‌روند و از چشم می‌گریزند. حتی چیزی ساکن چون کنده‌ای درخت یا دری فولادی تحت تاثیر زمان و در اثر رطوبت و آفتاب و دیگر عوامل مادی می‌پوسد، ریش ریش می‌شود و فرسوده و به مرور زمان ناپدید خواهد شد. این سیر تغییرات مناظر و موجودات برای من آیینه تمام‌نمایی از تحولات شتابناک در واقعیت اجتماعی نیز هست، چرا که هر خراشی بر واقعیت نتیجه سایش و اصطکاکی است که نادیده گرفتن فرآیندهای دگرگون‌کننده را ناممکن می‌کند. ثبت و ضبط این فرایندها مرا به استفاده از مواد گوناگون کشاند تا شاید بتوانم این خراش‌ها بر تن واقعیت را ثبت کنم. برای انتقال بهتر احساسات و افکاری که با آنها دست به گریبانم و در واقع به چنگ آوردن واقعیت گریزپا، نیاز به تکنیکی داشتم که هم خراش‌های زمان بر چهره واقعیت را ثبت کند و هم به اندازه کافی برای به تصویر کشیدن واقعه یا تصویری که در ذهن شکل گرفته، سریع باشد، چرا که برای من مسئله تنها تصویر کردن صرف یک موقعیت یا فضا نبود، بلکه می‌خواستم با خراشیدن سطح بوم و لایه‌های رنگ یک دم آوار سهمگین واقعیت را متوقف سازم و تجربه خود از جهان را به اشتراک بگذارم.»

روزهای تعطیل: شنبه ها

نمایشگاه انفرادی

نمایشگاه انفرادی «می‌شنوی؟»

نمایشگاه انفرادی آثار مونا خورشید دوست با عنوان «می‌شنوی؟» تا ۱۸ اردیبهشت در گالری دوست به نشانی خیابان خرمشهر، خیابان عشقیار، خیابان چهارم، شماره ۴ برپاست.
در بیانیه این نمایشگاه آمده است:
«می‌شنوی؟ گوش‌ها به اصوات آرام و ممتد خو می‌گیرند و به مرور آن را سکوت می‌شمارند. از آن پس《 شنیدن 》دیگر ساده نیست. هوشیار باید بود و گوش‌ها را تیز کرد. در این مجموعه سکوتِ تن را به تصویر کشیده‌ام. برای جُستنِ نغمه‌ای که پیوسته در بطن آن جاریست. زمزمه‌‌‌‌ی آرام و آهنگینی که هیاهوی جهان آن را بلعیده و گوش‌ها به آن خو گرفته‌‌اند. گوش بسپاریم به آوای استخوان‌ها. این مجموعه تلاشی‌ست برای 《 شنیدن 》..»

روزهای تعطیل: شنبه، یکشنبه

نمایشگاه انفرادی« می‎شنوی؟»

 

نمایشگاه انفرادی «گفتگو‌های من و آن دیگری»

نمایشگاه انفرادی آثار پریسا تقی‌پور با عنوان «گفتگو‌های من و آن دیگری» تا ۷ اردیبهشت در گالری پروژه‌های آران به نشانی خیابان نوفل لوشاتو کوچه لولاگر پلاک ۵ دایر است.
در بیانیه این نمایشگاه آمده است:
«پریسا تقی پور با هر ضربه سوزن بر پارچه ردپایی از یک خاطره یک کلمه یک خراش را آشکار می کند. هر ضربه بخوانیم هر بخیه نشانی از نگرانیها عصبانیت و شادی های هنرمند هستند.
اضطرابها و همچنین رویاها و خواسته های هنرمند بخشی از مجسمه های پارچه ای او هستند که همزمان نرم و سخت اند ولی همیشه رسا آثاری که تماما در دستان هنرمند شکل میگیرند در هر منحنی خود احساسات او را منتقل میکنند. غنا و شدت عواطف او گفتگوهای درونی و گفتگو با آن دیگری در لایه های مختلف این آثار همزمان آشنا و در عین حال عجیب و غریب – به هم میرسند و جهان منحصر به فرد او را ظاهر می کنند.
هنرمند با تخیل غریب و جسورانه اش صحبت میکند فرمها شبیه قطعات مبلمان هستند اما سطوح رنگ شده همه پوست هستند نرم و آسیب پذیر و در عین حال شاید مقاوم در برابر خشونتی که بخشی از زندگی روزمره در سرزمین ما شده و بهره زنان از آن بیشترین و پلیدترین بخش اش.
هنرمند با سوزن و نخ خود «این ابزار اساسی و آشنا در تاریخ بشریت» با دوخت بخیه ها در حرکتی نمادین و تسلی گرایانه با مسائل اساسی انسانی درگیر میشود عشق ترس درد امنیت و امید.»

روزهای تعطیل: شنبه‌ها، یکشنبه ها

 «گفتگو‌های من و آن دیگری»

نمایشگاه انفرادی «زنده»


نمایشگاه انفرادی آثار نقاشی محمود زنده‌رودی تا ۱۸ اردیبهشت در گالری شیرین به نشانی خیابان کریمخان‌زند، خیابان سنایی، کوچه‌ی سیزدهم، پلاک ۵ دایر است
.

روزهای تعطیل:دوشنبه‌ها

نمایشگاه انفرادی «زنده»

نمایشگاه انفرادی «آخور»

نمایشگاه انفرادی آثار مهراد ختایی با عنوان «آخور» تا 25 اردیبهشت در گالری ماه به نشانی خیابان آفریقا، بلوار گلستان، شماره ۲۶ برپاست.
در بیانیه این نمایشگاه آمده است:
«آخور- ﺑﺎرﻫﺒﻨﺪ- دﻫﺎنﺑﻨﺪ

!این قرص نان از آن توست به داشته‌ات قناعت کن، روی برگردان و به تقدیرت راضی و خوشنود باش

مهرداد ختایی (فروردین 1403)

ﮐﻤﯽ از ﻣﻦ
زﯾﺮ ﻧﮕﺎهِ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺘﯽ از ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮد
ﯾﻌﻨﯽ
ﭼﯿﺰی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭼﯿﺰی
و آن ﮐﻤﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦِ اول
در دوﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﯾﮏ ﻣﻦِ ﺳﻮم را ﻋﻼﻣﺘﯽ از ﻣﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ 1

– رﻧﮓﻫﺎ ﻫﻢﻧﻬﺎدِ یک دیگرند!
– هم‌خاستگاه چطور؟ سرنوشت و پایانشان از ﭼﻪ ﻗﺮار است؟ ﺧﻂﻫﺎ ﭼﻪ می‌شوند؟ ﻓﺮمﻫﺎ و صورت‌ها؟ آبشخورِ آنﻫﺎ کجاست؟ اصلا ﺑﻪ صورت‌ها ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽﺷـﺎن ﺧﯿﺮه شدی ﮐِﯽ ﺑﻮد؟ ﺑﻪ کدامشان ﺑﻮد ﮐﻪ دل بستی؟ ﺑﻪ ﮐﺪام ﭼﻬﺮه اش؟ از ﮐﺪامﯾﮏ ﺑﺮﯾﺪی؟ اصلا ﻫﻨﻮز دل ﻣﯽﺑﻨﺪی؟ ﻫﻨﻮز ﻣﯽﺷـﻮد ﮐﻪ دل بست؟ ﯾﺎ ﻧﻪ، ﻫﻨﻮز ﻫﻢصورت‌ها را صورتک ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ راه ﻣﯽروی ﺑﻪ صورت ها، ﺑﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮی و زﯾﺮ ﻟﺐ ﻣﺪام ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﯽ؟

– ﻣﺮزﻫﺎ، ﻫﻢﺳﺮﺷﺖ یکدیگرند!

– اﮔﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮزی ﺑﺮای کسی ﺑﺎﻗﯽ گداشته باشی! اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻓﺎلِ ﻗﻬﻮه، ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻂ و رﺑﻂ ﮔﺸـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯽ! اﮔﺮ ﻣﺮزﻫﺎ، ﻧﻘﻄﻪﻫﺎ و ﺧﻂﻫﺎ را در آسمان، ﻣﯿﺎنِ ستارگان و صورتﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ رج زده باشی! اﮔﺮ اصلا ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺖ معنایی داشته باشند! اگر هرگز وقتی برسد که سرت را از آﺧﻮرِ دﯾﮕﺮان ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯽ و ﺑﺎز ﻫﻢ اﮔﺮ ﺟﺎی ﻓﺮو ﺑﺮدنِ ﺗﻤﺎمِ ﻟﻘﻤﻪ، ﮐﻤﯽ از آن را در دﻫﺎﻧﺖ نشخوار ﮐﻨﯽ! ﻧﺸﺨﻮار! راﺳﺘﯽ ﻧﺸﺨﻮار ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻣﺰهﻫﺎ را ﻣﯽﭼﺸﯽ؟ ﻣﺮزﻫﺎ را ﭼﻄﻮر؟ اﺻﻠﻦ رﺑﻂِ ﻣﯿﺎنِ ﻣﺮزﻫﺎ و ﻣﺰهﻫﺎ را ﻣﯽﻓﻬﻤﯽ؟

جواد ﺳﺮوش

(1) ﯾﺪاﻟﻪ روﯾﺎﺋﯽ، ﻣﻦِ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﻀﺎ»
روزهای تعطیل:یکشنبه‌ها

نمایشگاه انفرادی «خورشید کجاست؟»

نمایشگاه انفرادی آثار شبنم جهانشاهی با عنوان «خورشید کجاست؟» تا ۱۷ اردیبهشت در گالری باوان به نشانی خیابان مطهری، خیابان لارستان، خیابان عبده، پلاک ۷ برپاست.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است:

«خورشید کجاست؟
 در این مجموعه به سراغ آثاری در تاریخ هنر (نقاشی) رفته ام و از آنها به عنوان مثال هایی استفاده می کنم، تا بتوانم بخشی از زیست معاصر خود را با اقتباس از آنها، جستجو کنم. به این امید که بتوانم در پی این جستجو، پاسخی برای پرسش هایم داشته باشم و باز پرسش هایی.
روایت (از حقیقت)، راوی، و دریافت کننده، با یکدیگر در چه رابطه ای قرار دارند؟ آیا دریافت کننده همان روایتی را که راوی می گوید، دریافت می کند؟ (یا بنا به روایت) تجربه زیسته خود را وارد می کند؟
 برای من، گاهی هم زیستی، جا به جایی و تغییر موقعیت شخصیت ها و مکان ها، ابزارهای اصلی در این مسیر هستند. نقطه ی روشن و واضح این است، که بر روی هر فیگور در هر کار، نور با جهتی متفاوت قرار دارد.»

روزهای تعطیل: شنبه ها و یکشنبه ها

نمایشگاه انفرادی «خورشید کجاست؟»

نمایشگاه انفرادی «هراس و هوس»

نمایشگاه انفرادی آثار قاسم حاجی‌زاده با عنوان «هراس و هوس» 31 فروردین در گالری ا به نشانی خیابان سنایی، خیابان شاهین (خدری)، پلاک 18، طبقه ی دوم افتتاح شد و تا 25 اردیبهشت ادامه دارد.

نمایشگاه انفرادی «فنا»

نمایشگاه انفرادی آثار ریتا رحیمی با عنوان «فنا» تا ۱۰ اردیبهشت در گالری شمیس به نشانی فرمانیه،بلوار اندرزگو،کوچه دانیالی، پلاک ۸ دایر است.

روزهای تعطیل:شنبه‌ها

نمایشگاه انفرادی«فنا»