نمایشگاه انفرادی «آخور» تا 25 اردیبهشت در گالری ماه در معرض تماشا قرار دارد.

گالری ماه واقع در تهران،خیابان آفریقا، بلوار گلستان، شماره ۲۶ میزبان مخاطبان است.