به گزارش پلاتو هنر، با شروع یک هفته دیگر طبق روال مروری خواهیم داشت بر نمایشگاه‌‌هایی که میزبان آثار هنرمندان هستند.

جمعه ۲۱ اردیبهشت چند نمایشگاه هنرهای تجسمی در تهران و شهرهای دیگر افتتاح شد. اگر شما هم به هنر و آثار هنری علاقه دارید، می‌توانید گزارش زیر را مطالعه و گالری مورد توجه خود را برای بازدید انتخاب کنید.

نمایشگاه انفرادی «طبیعت سیال»

نمایشگاه انفرادی آثار الهام حیدری با عنوان «طبیعت سیال» تا ۱۳ خرداد در گالری دوست به نشانی تهران، خیابان خرمشهر، خیابان عشقیار، خیابان چهارم، شماره ۴ برپا است.

در بیانیه این نمایشگاه می‌خوانیم:

«طبیعت سیال اگر جستجو اساس هر خلقی باشد، من در جستجوی شور زندگی در طبیعتم. نقاشی‌هایم با طبیعت گره خورده‌ و از ناخودآگاهم رنگ گرفته‌اند. با شروع هر کار دنیای جدیدی پیش رویم باز می‌شود که همراه است با لکه ها و رنگ‌هایی که در لحظه و فی‌البداهه بر روی کاغذ یا بوم گذاشته می‌شود و مرا درون خود می‌کشاند و به بازی دعوت می‌کند. با عناصر همراه می‌شوم، جابجایشان می‌کنم و در نهایت به مطلوبم می‌رسم. بداهگی و یافتن تعادل بصری بن‌مایه‌ی کارهاست و رنگ ابزاری است برای بازنمایی احساس و ناخودآگاه. گاه رسیدن به مطلوب زمان می‌برد، حتی مرا به قعر ناامیدی می‌کشاند اما شوق رسیدن مرا پیش می‌برد. نقاشی برایم نوعی بازی عقل و احساس است. عقل از احساس رنگ می‌گیرد و احساس از عقل نظام می‌پذیرد و کار با کشش حس و هدایت عقل پیش می‌رود.»

روزهای تعطیل: شنبه، یکشنبه

نمایشگاه طبیعت سیال

نمایشگاه انفرادی «از دور»

نمایشگاه انفرادی آثار زاهد شیخ بهایی با عنوان «از دور» تا ۹ خرداد در گالری بستان به نشانی  تهران، خیابان مطهری، خیابان لارستان، نبش بیست و دو، پلاک ۷۱ دایر است.

روزهای تعطیل: دوشنبه

نمایشگاه انفرادی «آسمان آبی، خورشید تابان، پرنده سیاه»

نمایشگاه انفرادی آثار فران فریدونی با عنوان «آسمان آبی، خورشید تابان، پرنده سیاه» تا ۱۱ خرداد در گالری شیدایی به نشانی تهران، میدان هفتم تیر، میدان بهار شیراز، روبروی موزه عکسخانه شهر، پلاک ۱۴۹، واحد۱ ادامه دارد.

روزهای تعطیل: شنبه ها

نمایشگاه گروهی «از میان روشنایی و باران»

نمایشگاه گروهی «از میان روشنایی و باران» تا ۲ خرداد در گالری بهارین به نشانی تهران، خیابان کریم خان، خیابان حافظ، نرسیده به پل حافظ ، نبش ورشو، جنب داروخانه متروپل، ساختمان ۵۰۹، طبقه اول، واحد۳ در معرض تماشا قرار دارد.

روزهای تعطیل: پنج شنبه ها

نمایشگاه انفرادی «وهم»

نمایشگاه انفرادی آثار سیدرضا حسینی با عنوان «وهم» تا ۱۶ خرداد در کالری نگاه به نشانی تهران، خیابان مطهری، خیابان جم (فجر)،خیابان غفاری،شماره ۶۴ ادامه دارد.

در بیانیه این نمایشگاه می‌خوانیم:

«با چشمان بسته در تاریکی قدم می زنیم و خاموشی نیمه پنهان خویش را به یاد می آوریم و خاطرات سیال در زمان و مکان را دوره می کنیم. بسان و همی همیشه بیدار! و صبحگاهانی دیگر با تپش قلب خویش واژ امید را تکرار می کنیم.

مجموعه «وهم» مروری بر خاطرات و احساسات خفته بیدار ولی خاموش است. تلاشی پیوسته برای درک و روایت درون یک انسان است که با شرحی از ساحت خیال به شکلی نمادین فرانمایی شده است.»

 روزهای تعطیل: دوشنبه‌ها

نمایشگاه وهم