محمدجواد طاهرخانی برگزیده بخش نقاشی شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در گفتگو با پلاتو هنر عمحمدجواد طاهرخانی برگزیده بخش نقاشی شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر درباره روند خلق اثر خود در این دوره از جشنواره توضیح داد.نوان کرد: زمانی که من شروع کردم به کار کردن هیچ ایده‌ای نداشتم. یک تک‌درختی را در باغی دیدم. آن تک‌درخت تنها در میان عناصر تزئینی باغ قرار گرفته بود و بسیار نظر من را جلب کرد.

او ادامه داد: برای اینکه این درخت قطع نشود و از سمت شهرداری جریمه نشوند همان وسط مانده بود‌. من از آن تک‌درخت عکس گرفتم و نقاشی را شروع کردم.

طاهرخانی در پایان گفت: ایده‌ها پشت سر هم آمد و یک مجموعه از ۵_۶ تابلوی نقاشی خلق شد.