دیدهنر

مصاحبه ی اختصاصی کافه پاتوق با نازنین چیت ساز کارگردان فیلم کوتاه «پرتاب ناگهانی یک فیل»

https://didhonar.ir/?p=2621