درباره گالری” نتی به نام سکوت

هنرمند : امیرشاهرخ فریوسفی

نوع گالری : نمایشگاه انفرادی

مکان : نگارخانه نگر

زمان : 28 بهمن تا 24 اسفند ماه 1401

آدرس : تهران |  زیر پل کریمخان |  بعد از تقاطع ایرانشهر | پلاک 154 | زنگ دوم

درباره گالری :

در فرهنگ ديرپاي ايراني، حروف – به خلاف فرهنگ‌هاي سامي كه كلمات- آغازگر و نمودگاه هستي‌اند و موسيقيْ كشف رازهستي‌است. مجسمه‌هاي امیرشاهرخ فريوسفي از اين دريچه راهش را به هست شدن آغاز مي‌كند و تك‌تكْ حرف‌ها، جهان پرندگاني‌اش را مي‌سازد. پرندگاني كه ققنوس را به خاطر مي‌آورند؛ از آهن و آتش زاده‌اند و از قفس بيرون آمده، اما هنوز آوازشان را سر نداده‌اند. به‌خلاف آنكه رابطه‌ي «پرنده-قفس» همواره ارجاعي صوفيانه به ذهن مي‌رساند، اما كار شاهرخ فريوسفي را اغلب بايست از دريچه‌اي اجتماعي ديد.

پرندگاني كه در نمايشگاه قبلي او در قفس بودند، اكنون قفس‌هايشان را شكسته‌اند و سازي كرده‌اند كه هنوز نوايي سرنينداخته. اما سكوت آغاز موسيقي است، چنانكه حرف‌هاي صامتْ آغاز هستي. روزي كه دور نيست، مرغانِ حروفِ شاهرخ فريوسفي از دل سكوتشان موسيقي رازگشاي هستي و زيست را سر خواهند انداخت.

روزهای تعطیل: شنبه ها

ساعات کار افتتاحیه: ۱۶ – ۲۱

ساعات کار: ۱۳ – ۲۱