درباره گالری” در ستایش نور “

هنرمند : فاطمه شکوری

نوع گالری : نمایشگاه فردی

مکان : گالری دوست

زمان :  5 اسفند تا 16 اسفند 1401

آدرس : ایران | تهران | خ خرمشهر | خ عشقیار | خ چهارم شماره 4

ساعت کاری: 16:00 – 21:00

روزهای کاری: شنبه – جمعه