درباره گالری” برای زندگی

نوع گالری : گروهی

مکان : گالری آران

1401 زمان : 5 الی  26 اسفند

 هنرمندان :

نسترن صفایی،  مهدی فرهادیان، فرهاد احرارنیا، حامد صحیحی، کیارنگ علایی،  محمد حمزه، سیامک نصر، ساله شریفی،  سمیرا اسکندرفر، دادبه بصیر، ابراهیم اسکندری، محمد اسکندری،  نسیم داوری   الله یار نجفی، امیرعلی قاسمی، المیرا میرمیران، سارا حسینی، نوید سلاجقه، بهار صمدی، شقایق احمدیان، شیرین ملت‌گهر، کوشا موسوی، فاطمه بهمن سیاهمرد، پریسا تقی‌پور، رئوف دشتی، مريم فرشاد، ساناهین باباجانیانس، منیژه حجازی، ریحانه افضلیان، مرجان هوشیار، امیرحسین شهنازی، نازگل نیری، آناهیتا داراب‌بیگی،  نغمه قاسملو، پریسا حجازی، پارسوا مهتاش، مریم فرزادیان سارا توانا، نرگس محمدیان، سارا سلیمانی قشقایی

آدرس : تهران | خيابان نوفل‌لوشاتو | کوچه لولاگر | پلاک 5

روزهای تعطیل: شنبه‌ها، یکشنبه ها

ساعات کار افتتاحیه: ۱۶ – ۲۰

ساعات کار: ۱۳ – ۱۸