کنسرت مجید رضوی

دوشنبه ۱۵ اسفند

زمان : ۱۹:۰۰  و ۲۲:۰۰ 

محل برگزاری : تهران، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

نشانی : تهران، بزرگراه چمران شمال، خیابان سئول، درب جنوبی نمایشگاه بین المللی تهران