درباره گالری” وضعیت انسان “

 

صاحب اثر : علیرضا میرزا رضایی

نوع نمایش : نمایشگاه فردی

مکان : گالری ثالث

آدرس : تهران | خيابان كريم خان زند | بين ايرانشهر و ساعات کار: ۱۳ – ۱۸ماهشهر | پلاک 148

روزهای تعطیل: شنبه‌ها، یکشنبه ها

ساعات کار افتتاحیه: ۱۶ – ۲۰ اسفند

ساعات کار: ۱۳ – ۱۸