کنسرت مسعود صادقلو

یکشنبه ۱۴ اسفند 

زمان : ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰

محل برگزاری : تهران، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

نشانی : تهران، بزرگراه چمران شمال، خیابان سئول، درب جنوبی نمایشگاه بین المللی تهران