محمد علیزاده  در تاریخ ۱۸ خرداد ماه در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی در دو سانس به روی سن رفت.