گزارش تصویری نمایش خیابانی “شوشی و انگشتر” ویژه جشنواره تئاتر فجر