نمایش «جادوگر شهر اُز»،‌ با طراحی و کارگردانی مهدی قلعه، بر اساس نمایشنامه‌ای به قلم کالتر مارتینز و ترجمه حسین فدایی‌حسین تا 1 دی روی صحنه تالار هنر خواهد بود.

علی صفا، نیلوفر ‌سیاری، قاسم انصاری شاد، سحر صفر پور،محسن ‌قصری، شادی کارایین و مهدی ‌مزدارانی بازیگران این نمایش هستند.