دیدهنر

گزارش تصویری نمایشگاه «عکاسی خیابانی تهران»

جشنواره عکاسی خیابانی تهران جشنواره عکاسی خیابانی تهران جشنواره عکاسی خیابانی تهران جشنواره عکاسی خیابانی تهران جشنواره عکاسی خیابانی تهران جشنواره عکاسی خیابانی تهران جشنواره عکاسی خیابانی تهران جشنواره عکاسی خیابانی تهران جشنواره عکاسی خیابانی تهران جشنواره عکاسی خیابانی تهران جشنواره عکاسی خیابانی تهران جشنواره عکاسی خیابانی تهران جشنواره عکاسی خیابانی تهران جشنواره عکاسی خیابانی تهران جشنواره عکاسی خیابانی تهران
جشنواره عکاسی خیابانی تهران
جشنواره عکاسی خیابانی تهران
جشنواره عکاسی خیابانی تهران
جشنواره عکاسی خیابانی تهران
جشنواره عکاسی خیابانی تهران
جشنواره عکاسی خیابانی تهران
جشنواره عکاسی خیابانی تهران
جشنواره عکاسی خیابانی تهران
جشنواره عکاسی خیابانی تهران
جشنواره عکاسی خیابانی تهران
جشنواره عکاسی خیابانی تهران
جشنواره عکاسی خیابانی تهران
جشنواره عکاسی خیابانی تهران
جشنواره عکاسی خیابانی تهران
جشنواره عکاسی خیابانی تهران

به گزارش پلاتو هنر، جشنواره عکاسی خیابانی تهران در سال 2018 توسط مسعود قرایی تاسیس شد. هدف این جشنواره ایجاد بستری برای یادگیری از طریق رقابت، نمایشگاه، کارگاه و سخنرانی در حوزه عکاسی خیابانی است.

نمایش «عکاسی خیابانی تهران» این روزها به گردآوری مسعود قرایی، در گالری زمستان خانه هنرمندان ایران در معرض تماشا قرار دارد و تا 20 آذرماه دایر است.

https://didhonar.ir/?p=37259