به گزارش پلاتو هنر، جشنواره عکاسی خیابانی تهران در سال 2018 توسط مسعود قرایی تاسیس شد. هدف این جشنواره ایجاد بستری برای یادگیری از طریق رقابت، نمایشگاه، کارگاه و سخنرانی در حوزه عکاسی خیابانی است.

نمایش «عکاسی خیابانی تهران» این روزها به گردآوری مسعود قرایی، در گالری زمستان خانه هنرمندان ایران در معرض تماشا قرار دارد و تا 20 آذرماه دایر است.