تئاتر می خواهم میوسوف را ببینم از شهرستان ری در بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استان تهران حضور یافته است

کارگردان اثر: محمد جواد حبیبی

 

فیلم مصاحبه با کارگردان

 

صحنه ای ای نمایش