چهارمین روز از جشنواره فیلم کوتاه تهران با حضور افرادی چون محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی، محمدرضا غفاری، عادل تبریزی، مریم بحرالعلومی، محمد حمزه‌ای و استقبال چشمگیر مخاطبان همراه بود.