به گزارش پلاتو هنر، سومین روز از جشنواره فیلم کوتاه تهران با حضور افرادی چون محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی، هاشم میرزاخانی، علی یاسینی، عادل تبریزی، مهدی فردقادری، مریم بحرالعلومی، محمد حمزه‌ای و استقبال چشمگیر مخاطبان همراه بود.