به گزارش پلاتو هنر، روز اول و دوم چهلمین جشنواره فیلم کوتاه تهران به دبیری مهدی آذرپندار در تاریخ 27 و 28 مهرماه 1402 در پردیس سینمایی گالری ملت برگزار شد.