گزارش تصویری از نمایش “کوسه بر نشین” ویژه جشنواره تئاتر فجر