گزارش تصویری از نمایش خیابانی «گسار» در چهل و یکمین جشنواره ی تئاتر فجر