گزارش تصویری از نمایش خیابانی «دردسرهای یک موجود موذی» در چهل و یکمین جشنواره ی تئاتر فجر