کاظم نظری، مدیرکل هنرهای نمایشی به تماشای نمایش «سیمرغ» به کارگردانی اکبر صادقی که در تماشاخانه سنگلج روی صحنه است، نشست.