به گزارش پلاتو هنر، شب گذشته 1 بهمن ماه 1402 پردیس سینمایی زیما واقع در مجتمع تجاری تفریحی زیمامال با حضور محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی کشور و تعدادی از مدیران و اهالی سینما ساعت 16 افتتاح شد.

در این مراسم افتتاحیه، قادر آشنا، اصغر فارسی، یزدان عشیری، محمدقاصد اشرفی، غلامرضا فرجی، جمال ساداتیان، علی سرتیپی، سعید خانی، حبیب اسماعیلی، علی حسینی، محمدحسین فرحبخش، علیرضا اسماعیلی، محمدرضا فرجی و … حضور داشتند.

محسن خباز بهره بردار پردیس سینمایی زیمامال است.

عکس: سمیرا اسدیان