نمایشگاه گروهی «نوروزنگار» تا 18 فروردین در گالری لاله در معرض تماشا قرار دارد.

گالری لاله اقع در  تهران، خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله، روبروی پارکینگ طبقاتی میزبان مخاطبان است.