نمایش «بچه ارباب» به کارگردانی و نویسندگی شقایق عوض زاده تا 20 فروردین در تماشاخانه سیمرغ روی صحنه خواهد بود.

مسعود ‌نیک ‌قلب ،علی ‌اکبر ‌اعتماد ‌مقدم و گلشید ‌شکوهی بازیگران این نمایش هستند.

داستان ارباب و سیاهی است که ارباب کابوس می‌بیند و سیاه برایش نسخه زن گرفتن می‌پیچد و در طی داستان می‌بینیم که ارباب در حقیقت نوه حاجی اصلی داستان‌های سیاه بازی بوده و اکنون سیاه ارباب را به چشم بچه‌اش می‌بیند و یاد خاطرات گذشته‌اش افتاده که عاشق نازخاتون بوده و در نهایت حس می‌کند حس پدرانه‌اش نسبت به ارباب بیشتر از عشق قدیمی‌اش است.