نمایش عروسکی «استخوان ماهی جادویی» با طراحی و کارگردانی احسان مجیدی از 26 شهریور روی صحنه مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رفته است.
این نمایش به نویسندگی منوچهر اکبرلو هر روز تا 26 مهرماه، ساعت ۱۶ در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در بوستان لاله تهران اجرا می‌شود.
در خلاصه نمایش عروسکی نمایش «استخوان ماهی جادویی» آمده است: سارا فرزند بزرگ پادشاه و ملکه است و ۱۸ خواهر و برادر دارد. حقوق پادشاه کفاف مخارج زندگی را نمی‌دهد و ملکه نیز بیمار است. فرشته از سارا می‌خواهد تا با استخوان ماهی‌ که در اختیارش هست آرزویی کند تا بر آورده شود… اما ترجیح سارا چیز دیگری است.
پریسا مشکانی و احمد خیرآبادی در نمایش «استخوان ماهی جادویی» ایفای نقش می‌کنند.