نمایشگاه گروهی «مثبت،منفیِ پنجاه» تا ۱۶ فروردین در گالری گویه در معرض تماشا قرار دارد.

گالری گویه واقع در تهران، میدان هفت تیر، خیابان مشاهیر، کوچه لطفی، پلاک ۳۹ میزبان مخاطبان است.