دیدهنر

نمایشگاه «دگردیسی» در گالری والی

نمایشگاه انفرادی باران احمدی راد به نام «دگردیسی»  تا ۳ بهمن ماه در گالری والی ادامه دارد.

در بیانیه این نمایشگاه می‌خوانیم: «دگردیسی

سنگ‌ها اشتراکات زیستی زیادی با انسان دارند، اشتراکاتی همچون فرسایش، تخریب، تغییر، دگردیسی ودر انتها دستیابی به هویتی جدید!
دگردیسی در سنگها پاسخیاست به تغییرات فیزیکی و شیمیایی. سنگها ذرهای هستند از ک ِل بزرگ و شاید نمونهای دگردیسی شده از اصل مُثُلی خود بر بستری از جهان اکنون.

ما در طول زندگی بار سنگینی از فشارهای روانی ناشی از تروماهای گوناگون را با خود حمل میکنیم و مدام از درون و بیرو ِن وجودمان احساس تهدید می‌کنیم؛یک کشمکش بغرنج و ممتد در تمام دوران زندگی!

به گمان من برای عبور از آن و درک بهتر خود و زیستمان می‌باید تسلیم باشیم و بپذیریم!

لحظه آغازین اشراف به مختصات خود! این لحظه شاید آغاز مسیر دگردیسی در انسان باشد …

این روز ها در حال جستجوی رابطه خود با خود و خود با جهان پیرامونم هستم، رها و جدا از هرچه که مرا از اصل خویش دور می‌کند و به سمت نیستی می‌برد»

گالری والی به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک ۷۲ واقع شده است و همه روزه به جز شنبه‌ها از ساعت 12 تا 20 میزبان مخاطبان است.

https://didhonar.ir/?p=39978