به گزارش پلاتو هنر، جلسه هم اندیشی هنر با موضوع نقد و بررسی انسان شناسی هنر شنبه 22 مهر ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۷ الی ۱۹ در پلاتو هنر با حضور جناب دکتر مانی کلانی برگزار شد.