نظر میهمان خارجی جشنواره تئاتر فجر در خصوص این رویداد