تالارهای مجموعه تئاتر شهر میزبان ۸ اثر نمایشی است.