مصاحبه اختصاصی ویدئویی پلاتو هنر با نسیم سهیلی کارگردان فیلم «میراث باد» برنده جایزه راه ابریشم در چهلمین جشنواره فیلم کوتاه تهران.