مصاحبه اختصاصی ویدئویی پلاتو هنر با فاطمه جعفری کارگردان «ده سالگی» و برنده جایزه بهترین فیلم پویانمایی.