مصاحبه اختصاصی ویدئویی پلاتو هنر با زهره صباغیان کارگردان «اذان صبح به افق یزد» و برنده جایزه ویژه دبیر.