مصاحبه اختصاصی ویدئویی پلاتو هنر با حسن حکمت روش کارگردان فیلم «همه چیز به نظر آقای کاف بستگی دارد» و برنده بهترین فیلم داستانی بخش بین‌الملل.