نمایشگاه مجسمه‌های صادق ادهم با عنوان «صوفی ۲» برگرفته از اساطیر شاهنامه تا سوم شهریور در گالری بام به نشانی خیابان سنایی، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۶، زنگ ۲ برپاست.‏