پلاتو هنر

یادداشتی به بهانه روز ملی هنرهای نمایشی؛
فرومایگان با نقابی زیبا از تئاتر در صحنه‌‌ جولان می‌دهند

هادی مرزبان، بازیگر و کارگردان پیشکسوت، روز جهانی تئاتر را به همه یاران صدیق این صحنه مقدس تبریک گفت.

به گزارش پلاتو هنر، هادی مرزبان، بازیگر و کارگردان پیشکسوت هنرهای نمایشی، ضمن تبریک روز ملی هنرهای نمایشی همزمان با روز جهانی تئاتر  به یاران صدیق این هنر، پیامی منتشر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

«چه زیبا گفت برتولت برشت که ما همه می‌خواستیم جهان را از زشتی‌ها و پلیدی‌ها پاک کنیم و دنیایی پاک و منزه داشته باشیم ولی افسوس که خودمان…….»

افسوس، زمانه‌ای است که چشم نمی‌تواند به چشم اعتماد کند، آدم‌هایی پست و فرومایه با نقابی زیبا از تئاتر در صحنه‌‌های مقدس این هنر جولان می‌دهند و به گفته استادم  اکبر رادی همچون مارمولکی در هر صحنه و پله خونی می‌ریزند و به پله بالاتر می‌روند.

باید از این عزیزان پرسید که ای مهربانان، دوستان و یاران به کجا چنین شتابان…

در این میان اما هستند یاران صدیقی که این صحنه مقدس را به جان خود پاس داشته و نگهدارند.

روز جهانی تئاتر  و روز ملی هنرهای نمایشی به همه این یاران صدیق تئاتر مبارک.»