به گزارش پلاتو هنر، سکوت در موسیقی وقتی یک قطعه اجرا می‌شود به لحظاتی گفته می‌شود که در یک قطعه موسیقی هیچ نتی نواخته نشود و در واقع یک سکوت کامل به وجود بیاید. سکوت در موسیقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برای نوشتن آن و اینکه چه مقدار از نظر زمانی سکوت کنیم، از شکل‌های متفاوتی استفاده می‌کنیم. در حقیقت هر کدام از سکوت‌ها، دارای شکل و ارزش زمانی متفاوت است. دقیقا هرچقدر کشش‌های مختلف برای نت‌ها داریم، در مقابل همان‌قدر مقدار کشش برای سکوت‌ها هم داریم.

در ادامه به جایگاه سکوت روی خط حامل می‌پردازیم.

انواع سکوت در موسیقی

به تصاویر زیر دقت کنید:

 

نت گرد به همان میزان کشش سکوت گرد دارد پس می‌شود یک واحد کشش سکوت گرد یعنی 1/1، در حقیقت سکوت گرد با نت گرد برابر است.

سکوت سفید کششی مربوط به نت سفید، نصف کشش سکوت گرد را دارد یعنی 1/2 سکوت گرد.

دقت کنید مطابق تصویر سکوت گرد و سکوت سفید را با یکدیگر اشتباه نگیرید. سکوت گرد زیر خط چهارم حامل چسبیده ولی سکوت سفید بالای خط سوم حامل چسبیده است.

نت گرد به اندازه چهار ضرب طول می‌کشد.

نت سفید دوبرابر نت سیاه به اندازه دو ضرب طول می‌کشد.

 

 

نت سیاه سکوتی کششی برابر با 1/4 سکوت گرد و نصف سکوت سفید را دارد. سکوت سیاه روی محدوده 5 خط حامل قرار می‌گیرد.

نت سیاه به اندازه یک ضرب طول می‌کشد.

سکوت چنگ مربوط به نت چنگ کششی برابر با  1/8 سکوت گرد و نصف سکوت سیاه را دارد. سکوت چنگ هم مانند سکوت سیاه جای مشخصی ندارد و روی محدوده 5 خط حامل قرار می‌گیرد.

ارزش زمانی نت چنگ نصف نت سیاه یعنی هر ضربه دست برابر با دو نت چنگ است.

 

 

در ارتباط با نت‌های دولاچنگ و سه‌لاچنگ، سکوت دولاچنگ کششی برابر با 1/16 سکوت گرد و یا نصف سکوت چنگ را دارد.

و به همین ترتیب سکوت سه لاچنگ کششی برابر با 1/32 سکوت گرد و یا همان نصف سکوت دولاچنگ را دارند.

نت دولاچنگ برابر با یک چهارم نت سیاه است که در حقیقت چهار نت دولاچنگ را باید با یک بار دست زدن (یک ضرب) فوری بیان می‌کنیم.

 

 

و اما در ارتباط با نت چهارلاچنگ، کششی برابر با 1/64 سکوت گرد یا نصف سکوت سه‌لاچنگ دارد.

یکی از کوچکترین سکوت ها در موسیقی، سکوت چهار لا چنگ است که مانند نت چهارلا چنگ است و کشش آنها هم به همان اندازه کشش دارد.

این موضوع با در نظر گرفتن سکوت در موسیقی نشان می‌دهد کنارهم قرار گرفتن و به صدادرآمدن نت‌ها کنار هم تا چه اندازه‌ای اهمیت دارد. اما سکوت به تنهایی در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود که در آن بازه زمانی هیچ نتی به صدا درنمی‌آید.

سمیرا اسدیان

بیشتر بخوانید:

لمس صدایی غنی از احساس!

اصطلاحات موسیقی؛ رایج ترین و مهم ترین ها