به گزارش پلاتو هنر، نمایشگاه انفرادی یزدان سعدی به نام «طلا بر مس» تا 17 شهریور ماه در گالری جاوید در معرض تماشا قرار دارد.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است: «از دیواره غارها شروع شد و به دیوار گالری ها رسید، تفکر را میگویم! اولین فیلسوف همان اولین نقاش است که خواست چرایی زندگی اش را کشف کند و آن را برای آیندگان ثبت کند.

خط، نقاشی، فلسفه، هنر، هنرمند و فیلسوف همه در همان روز و با همان اولین نقاشی متولد شدند و بعد از آن بود که قصه ها به وجود آمدند و قصه ها افسانه را ساختند و افسانه ها اسطوره ها را پدید آوردند.

مجموعه «طلا بر مس» روایت تصویری واژگونه از همین اتفاق است؛ همان نقاشی ها بر دیواره همان غارها  با این تفاوت که انسان (هنرمند، فیلسوف) معاصر در طبیعتش نیست و گرفتار غاری (گالری) مجازی ست و یاسی لایتناهی و ذهنی درمانده بین هزاران غلط و درست که مچاله اش کرده اند. این تخریب ها (مچاله شدن آثار) خود اثری نو (مدرن) خلق می کند، با خوانشی واپسگرایانه (پست مدرن) به تاریخ، اندیشه، افسانه ها و اسطوره ها، تا به ذهنمان از بیرون نگاه کنیم و انفجار اطلاعاتی ذهنیمان را به صورت یک تصویر مچاله شده (متلاشی) باز خوانی کنیم.»

گالری جاوید در نشانی تهران، میدان فاطمی، خیابان جویبار، خیابان زرتشت غربی کوچه یزدان، پلاک 17، واحد1 واقع شده است.