به گزارش پلاتو هنر، نمایشگاه آثار نقاشی داور یوسفی با عنوان «سرنمون» هشتم تا ۲۰ دی ماه در گالری شیرین برپاست.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است: «هایدگر فیلسوف آلمانی تاریخ را به دور می داند.

تمایل به حفظ تاریخ، بازگرداندن دیدگاهی ایده آل نسبت به گذشته و بازآوردن این تاریخ تمایلی غیرقابل انکار است. وی معتقد است تاریخ بازمی‌گردد اما در مفهوم آغازی نو و یادآوری مفاهیم اکنون و آینده، این رفتار در این نمایش به خوبی دیده می شود.

در این نمایش اسطوره ها، ساختار فرمال و ظاهری نمایش را شکل داده اند اما در صحنه های نمایشی و قاب‌های پیش روی شما بیننده با شخصیت‌های اسطوره ای مواجه است که بهانه ای برای نمایش مصائب زیستن معاصر است.

هوشمندی نقاش در نگاه به رفتارهای گذشته دیدگاهی انتقادی داشته و درپی رازورزی‌هایی است که سنت هنر ایرانی قرن‌ها از آن بهره برده، نوع ترکیب‌بندی ها و نحوه انتخاب کاراکترها همگی گذشته و حال را درهم آمیخته تا به آنچه تاریخ مصائب اکنون است، اشاره کند. گشودن رمز این واگویه‌ها لذت دیدن و کشف این روایت‌ها را دوچندان می‌کند.»

گالری شیرین در نشانی خیابان کریمخان‌زند، خیابان سنایی، کوچه‌ سیزدهم، پلاک پنج واقع شده است.