به گزارش پلاتو هنر، «دو نیمه‌ یک نقطه‌ کور» عنوان نمایشگاه نقاشی‌های یحیی گمار است که این روزها در گالری ثالث در معرض تماشا قرار دارد. او پیش‌تر نیز مجموعه‌های «زهردان‌ها و جام و حوری»، «سکرات» و «خودآری‌ها» را در این گالری به نمایش گذاشته بود.

این هنرمند در گفتگو با پلاتو هنر اظهار کرد: منبع الهام من برای نقاشی محیط و وضعیتی است که در آن قرار دارم. ایده ها هم از برخورد و مواجهه با محیط شکل می گیرند.

او درباره ایده اصلی نمایشگاه «دو نیمه‌ یک نقطه‌ کور» گفت: من گمان می کنم ایده اصلی برای من همان نقاشی کشیدن باشد که تبدیل به بخش مهمی از زیست من است. تاکید بر موتیف‌های تکرارشونده نیز شاید گواه این ادعا باشد.

نمایشگاه یحیی گمار

نمایشگاه «دو نیمه‌ یک نقطه‌ کور»

گمار درباره حذف استیتمنت در نمایشگاه خود توضیح داد: وقتی در اغلب نمایشگاه ها استیتمنت یا بیانیه هنرمند در جایگاه خاصی قرار دارد حذف آن قطعا بی دلیل نخواهد بود. شاید فقدان استیتمنت در نمایشگاهم بیشتر واکنشی‌ست به وجود اجباری چیزی که از یک جایی از تاریخ هنر، برآن الصاق شده و در حال حاضر تبدیل به بخشی جدایی ناپذیر در خدمت تزئین آثار شده است، در صورتی که تصویر برای انتقال معنی، بیانی صریح تر و پیشروتر دارد.

او درباره استفاده از فرم کوزه در آثارش عنوان کرد: فرم کوزه برای من مفهومی نوستالوژیک دارد اما این به این معنا نیست که برای بیانی خاطره‌وار وارد آثارم شده باشد. در مجموعه «زهردان‌ها و جام و حوری» از کوزه ها به عنوان ظرفی برای دربرگرفتن استفاده کردم؛ در برگرفتن زهر. اما این فرم به اینجا ختم نشد و با من ادامه پیدا کرد تا جایی که در آنها نشانه ای از چیزهای دیگر از قبیل انسان و حتی دیگر دست ساخته هایش دیده می شود.

یحیی گمار

نمایشگاه «دو نیمه‌ یک نقطه‌ کور»

این هنرمند درباره انتخاب رنگ در نقاشی‌های خود توضیح داد: رنگ تقریبا از مهمترین امکاناتی است که در نقاشی برای بیان عواطف استفاده می شود. در نقاشی های من هم همینطور است و شاید رنگ تمام امکانات من برای محسوس کردن چیزهایی که ناپیداست و بیشتر در ذهن من جا خوش کرده اند.

گمار در پایان خاطرنشان کرد: احتمالا همانطور که متوجه شده اید بیشتر آثار من از محدودیت رنگی برخوردار هستند، محدودیتی که از سر ضرورت ایجاد شده است. حالا این ضرورت چیست؟ اینکه؛ اگر رنگی قرار است که وارد گستره نقاشی شود باید وجود آن ضروری و حامل معنی باشد، معانی که احتمالا انتقال آن به واسطه نوشتار و حروف ممکن نیست.

یحیی گمار

نمایشگاه «دو نیمه‌ یک نقطه‌ کور»

«دو نیمه‌ یک نقطه‌ کور» تا 17 مرداد ماه در گالری ثالث به نشانی تهران، خیابان کریم خان زند، بین ایرانشهر و ماهشهر، شماره١٤٨ میزبان مخاطبان است.