تروما

خلاصه نمایش: زوجی جهت پاک کردن بازه ی زمانی از زندگی شان، به یک مرکز فراموشی مراجعه می‌کنند که در این مرکز اتفاقاتی برایشان رخ می دهد.

بازیگران و سایر عوامل:

تهیه کننده: شادی مجاوریان، محمد کرمانیان، بازیگران: نیما ‌مظاهری، یوسف ‌محوی، حسین ‌قاسمی ‌معبود، کیمیا ‌کرمانیان، همیار کارگردان و برنامه ریز: ثمین ‌مقدسی، دستیار دوم کارگردان: ابراهیم ‌شیشه ‌بران، منشی صحنه: سیده ‌عاطفه ‌آزموده، طراح موسیقی: آندره ‌خاچیکیان، طراح صحنه: رها ‌امامی، گریمور: ثمین ‌مقدسی، طراح پوستر و موشن گرافیک: رضا ‌حسین ‌زاده، عکاس: مریم ‌راد، فیلمبردار: محمود استوار، اپراتور نور: عاطفه آزموده، اپراتور موسیقی: پرهام ‌نوائی، مدیر اجرا: ابراهیم ‌شیشه ‌بران، طراح لباس و اجرای لباس: رضا حسین پور