مصاحبه اختصاصی پلاتو هنر با محمد حسین نیرومند، داور بخش کارتون و کاریکاتور پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر