نمایشگاه انفرادی آثار رایا بختیاری به نام «خانه اربابی» در گالری نگر به نشانی زیر پل کریمخان، بعد از تقاطع ایرانشهر، پلاک ۱۵۴، زنگ دوم، طبقه اول افتتاح شد و تا هفتم شهریور همه روزه به جز جمعه‌ها ساعت ادامه دارد.

عیسی جبار در بیانیه این نمایشگاه نوشته است: «خانه اربابی، به مثابه موقعیتی از گذشته بجا مانده در پی بهره جویی و سلطه گری است این مکانِ مزین به آئینه، فقط در برابر پرسشگری و پاسخ صادقانه است که اسرارِ پنهان را افشا می کند.

رایا بختیاری در مقام هنرمند خویش را در مقابل آئینه های سنت و آئین می نهد تا خود را صادقانه تر در یابد. وی آئینه را ستایش نمی کند بلکه از توان تکنیکی این مدیا سود می جوید تا نقش  انسان معاصر را در تناسب با قدرت و جنسیت اش یادآور باشد.»